Instalacje elektryczne i teletechniczne 

ELTEL

CONTROL

ELTELCONTROL © 2018| Privacy Policy

USŁUGI DODATKOWE

KONSERWACJA

Konserwacja ma na celu utrzymanie w sprawności działania systemu zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. Konserwacja najczęściej obejmuje sprawdzenie podstawowych funkcjonalności systemu, czyszczenie elementów, korekta ustawień, aktualizację oprogramowania, próby zdarzeniowe. Konserwację można wykonywać w określonych przedziałach czasu (1msc, 3msc, 6msc, 12msc)

KOSZT USŁUG

Godzina pracy naszego specjalisty instalatora to 50zł/ 1h., Godzina pracy specjalisty IT, Programatora to 150zł / 1h

Dojazd do określonej lokalizacji liczony jest 2x 1zł/1km

SERWIS

Serwis to świadczenie usługi naprawy, przelądu określonego systemu mające na celu przywrócenie funkcjonalności, działania. Podpisując z nami Umowę na serwis systemu zapewniamy określony czas reakcji na zgłoszenie w trybie 24h/48h/7